Ano ang dating pangalan ng thailand dating adam bartell